Main page
Curriculum Vitae
Scientific Papers
Research Projects
    Published Articles in Magazines and National and International Conferences

 1. Rezolvarea unei probleme de optimizare pe calculatoare analogice.
  Automatica si Electronica nr.1, 1965.
 2. Optimalnoe upravlenie s pomosciu analogovih ustroistv.
  Trudy MEI –Nr-1, 1965, Moscova, URSS
 3. Metode de optimizare a proceselor tehnologice în productia moderna.
  Revista ST, nr.5, Bucuresti, 1965
 4. Optimizarea prin metode factoriale de explorare.
  Revista A..T. nr.8, Ed.Tehnica,1966.
 5. O metoda pentru varierea parametrilor de acordare a regulatoarelor numerice.
  Automatica si Electronica nr.3, 1967.
 6. Modelarea sistemelor automate cu structura variabila pe calculatoare numerice.
  Automatica si Electronica nr.6, 1967
 7. Consideratii asupra performantelor unui sistem automat.
  Automatica si Electronica nr.6, 1967
 8. Element de masura pentru sisteme automate cu regulatoare numerice.
  Metrologie aplicata nr.10, 1967
 9. Regulator numeric proportional RN-1 (în colaborare),
  Automatica si Electronica nr.1, 1968.
 10. Method for improving the performances of control systems with digital controllers.
  Buletin IPB nr.6, 1967.
 11. Regulator numeric proportional integral.
  Studii si cercetari de energetica si electrotehnica nr.4, Academia Româna, 1968.
 12. Un nou principiu de construire a regulatoarelor numerice pentru mai multe canale.
  Automatica si Electronica nr.6, 1968.
 13. Metoda pentru varierea parametrilor de acordare la regulatoare numerice adaptive.
  Automatica si Electronica nr.4, 1972.
 14. Utilizarea elementelor logice la sisteme continue de reglare.
  Automatica si Electronica nr.3, 1970.
 15. Regulator PI-hibrid pentru procese rapide.
  Buletin IPB nr.1, Bucuresti, 1971.
 16. Metoda pentru construirea sistemelor numerice de reglare cu caracteristici de invarianta.
  Automatica si Electronica nr.4, 1971.
 17. Analiza pe calculatoare electronice a sistemelor automate cu regulatoare numerice (în colaborare).
  Automatica si Electronica nr.5, 1972.
 18. Metoda pentru construirea modulatoarelor cu caracteristica neliniara.
  Telecomunicatii nr.7, 1972.
 19. Sistem de reglare a temperaturii cu programator numeric.
  Lucrarile sesiunii de comunicari stiintifice IPA, Bucuresti, 1972
 20. Metoda pentru masurarea numerica a mai multor parametrii .
  Metrologie aplicata nr.8, 1972.
 21. Sisteme numerice de reglare cu caracteristici de invarianta.
  Autoreferatul tezei de doctorat IPB, 1972.
 22. Metoda pentru acordarea sistemelor automate cu regulatoare numerice.
  Vol. Automatizare, a 3-a conferinta a electricienilor, 1972.
 23. Metoda de identificare pentru sistemele automate cu regulatoare numerice.
  Studii si cercetari de energetica si electrotehnica nr.1, 1973.
 24. Determinarea parametrilor oscilatiilor la o clasa de sisteme cu modulare în durata.
  Automatica si Electronica nr.1, 1973.
 25. Influenta efectului de cuantificare în masurarea numerica.
  Standarde si Metrologie nr.2, 1973.
 26. Metoda pentru derivarea semnalelor lent variabile.
  Automatica si Electronica nr.2, 1974.
 27. Analiza stabilitatii unui sistem automat neliniar cu modulare în amplitudine.
  Buletin IPB nr.1, (ianuarie-februarie), Bucuresti., 1974.
 28. Method nelineinoi corectii impulsnih system.
  Academia de stiinte URSS, Avtomatica I Telemehanica nr.3, 1975, Moscova, URSS.
 29. 29Demodulator realizat cu amplificatoare operationale integrate.
  Automatica si Electronica nr.2, 1976
 30. Bloc proportional-integral pentru regulatoare automate.
  Automatica si Electronica nr.4, 1976.
 31. New Methods for Designing the Digital Controllers
  Z. Elektr. Inform. Leipzig nr.7, 1977, Germania.
 32. Slow process microprocessor control.
  Technischen Hochschule Leipzig nr.30, 1978, Germania.
 33. Temperaturregelung in Lichtbogenofen zur termischen Behandlung,
  Technischen Hochschule Leipzig nr.31, 1978, Germania
 34. Some new concepts regarding to the design of control systems using microprocessor,
  MIMI- Conference, 1979, Elvetia.
 35. Metoda de introducere-extragere de date numerice în sisteme ierarhice de conducere.
  Univ. Galati, Lucrarile sesiunii “Modelarea si optimizarea proceselor”, nov., 1980.
 36. Metode de transmitere a datelor la regulatoare numerice de grup.
  Univ. Galati, Lucrarile sesiunii stiintifice “Modelarea si optimizarea proceselor”, nov., 1980.
 37. Regulator automat PID cu functii auxiliare realizat cu microprocesoare.
  Lucrarile conferintei Institutului central de cercetari energetice, Bucuresti., 1980.
 38. Metode si structuri de sisteme numerice cu microprocesoare.
  Lucrarile conferintei Institutului central de cercetari energetice, Buc., 1980.
 39. Algoritm pentru regulatoare tripozitionale, realizate cu microprocesoare, utilizate în industria energetica.
  Lucrarile conferintei Institutului central de cercetari energetice, Buc., 1980.
 40. Interfata programabila pentru sisteme numerice de conducere a proceselor.
  Univ. Craiova, Simpozionul national “Teoria sistemelor” , 1980.
 41. Algoritmi neliniari pentru regulatoare numerice cu microprocesoare.
  Univ. Craiova, Simpozionul national “Teoria sistemelor” , 1980.
 42. Some methods for improving the performances of control systems with digital controllers.
  Lucrarile celui de al 3-lea Congres international de Sisteme informationale în industrie, Bucuresti, 1979.
 43. Experimental researches regarding to the digital setpoint controller ELX 732.
  Lucrarile celui de al 3-lea Congres international de Sisteme informationale în industrie, Bucuresti, 1979.
 44. Echipament cu microprocesor pentru sisteme distribuite de conducere.
  Lucrarile celui de al 4-lea Congres international de Sisteme informationale în industrie, Buc., 1981.
 45. Algorithms and programs for identification in ecology.
  Int. Conference Ecology 92, Suzdaly, 1992, Rusia
 46. Programatorul numeric ELX 732. Electrotehnica,
  Automatica si Electronica nr.3, 1981.
 47. Structuri cu microprocesoare pentru conducerea si identificarea proceselor.
  Lucrarile conferintei nationale de “Simulare, modelare, identificare”, Galati, 1982.
 48. Consideratii privind proiectarea echipamentelor de automatizare în vederea reducerii consumului de energie.
  Lucrarile conferintei nationale de Electronica , telecomunicatii, Automatica si calculatoare, (CNETAC), 1982.
 49. Sistem de reprezentare a formelor utilizand ultrasunete.
  Lucrarile conferintei nationale de Electronica , telecomunicatii, Automatica si calculatoare (CNETAC), 1982.
 50. Echipament cu microprocesor utilizat în automatizarea proceselor pentru tratamente termice.
  Lucrarile simpozionului national “Teoria sistemelor”, Craiova, 1982.
 51. Algoritm pentru elemente analog-numerice de calcul.
  Lucrarile simpozionului national “Teoria sistemelor”, Craiova, 1982.
 52. Sistemul distribuit SDC 2050 (în colaborare).
  Lucrarile sesiunii tehnico-stiintifice IPA-Bucuresti, mai 1982.
 53. Sistem numeric de reglare cu microprocesor cu comanda în impulsuri modulate în durata.
  Lucrarile conferintei internationale “Sisteme automate si sisteme informationale”, Bucuresti, iunie 1983.
 54. Algoritmi si structuri de conducere a proceselor (în colaborare). I.P.Galati.
  Lucrarile sesiunii omagiale consacrate celei de a 38-a aniversare a I.P.Galati, 1983.
 55. Numerical regulator adaptive system with microprocessor.
  Lucrarile conferintei internationale IMECO- Symposium Patras, 1983. Grecia.
 56. Ein Einstellvares Entscheidungsverfahren fur Digitale Regler mit Mickcroprozessoren-Anlagenautomatisierung,
  T.U. Leipzig, 1983, Germania.
 57. Ein microprocessor algorithmus fur impulse breit modulierte steurengen.
  TWT WISMAR 1984, Germania.
 58. Cercetari experimentale privind utilizarea regulatoarelor numerice cu comanda pe tiristoare.
  Lucrarile simpozionului national “Teoria sistemelor”, Craiova, 1984.
 59. Unele probleme privind proiectarea optima a sistemelor distribuite de conducere.
  Lucrarile simpozionului national “Teoria sistemelor” (în colaborare), Craiova, 1984.
 60. Adaptiv thyristor controlled rectifiers.
  Lucrarile simpozionului international de actionari electrice, Craiova, 1984.
 61. Automatizarea cuptoarelor electrice cu regulatoare numerice cu microprocesoare.
  Lucrarile simpozionului national “Modelare si identificare”, I.P.Galati, 1984.
 62. Automatizarea cuptoarelor electrice folosind regulatoare numerice cu microprocesoare.
  Lucrarile simpozionului national “Modelare si identificare”, I.P.Galati, 1984.
 63. Proiectarea sistemelor numerice de reglare cu functionare degradata la defecte.
  Lucrarile sesiunii de comunicari stiintifice ICSITE-Snagov, sept., 1985.
 64. High reliability digital control system,
  Conferinta internationala, RELECTRONIC, Budapesta, 25-29 august 1985, Ungaria.
 65. Newe Methoden fur die Erhohungder Zuverlassigkeit digitaler Regler mit Microprozessoren.
  Vol. 20, Heft 1, Technishen Hochschule Leipzig, 1986, Germania.
 66. Structuri de interfete tolerante la defecte pentru comanda tiristoarelor în sisteme numerice de reglare.
  Lucrarile conferintei internationale “Sisteme automate si informationale în industrie”, Bucuresti, mai, 1986.
 67. Metode de proiectare a structurilor regulatoarelor numerice cu microprocesoare.
  Lucrarile sesiunii de comunicari stiintifice, 10-11 mai, I.P.Iasi, 1986.
 68. Echipament cu microprocesoare pentru reglarea temperaturii cu mare precizie în cuptoarele electrice (în colaborare).
  Lucrarile sesiunii de comunicari stiintifice “Sisteme de automatizare”, I.P.Iasi, 10-11 mai, 1986.
 69. Structuri de regulatoare numerice cu microprocesoare cu functionare degradata la defecte.
  Lucrarile simpozionului national de “Teoria sistemelor, automatizare, robotizare si cibernetica”, Univ.Craiova, mai, 1986.
 70. Echipament cu microprocesor pentru sisteme distribuite de conducere.
  Automatica si Electronica , nr.3, Bucuresti., 1986.
 71. Metoda pentru cresterea fiabilitatii regulatoarelor numerice
  Lucrarile simpozionului “Modelare si simulare”, Galati, 1986.
 72. Reducerea consumului de energie prin utilizarea regulatoarelor electronice specializate cu comanda pe tiristoare.
  Automatica si Electronica , nr.2, Buc., 1986.
 73. Proiectarea interfetei regulatoarelor numerice cu microprocesoare la traductoare termoelectrice.
  Lucrarile conferintei nationale de Sisteme automate de masurare asociate cu tehnica de calcul, SAMTEC-86, Institutul National de Metrologie, Bucuresti, 1986.
 74. Steping motor interface design for microprocessor control systems.
  Proceedings INCEMADS – Eforie Nord, 1986.
 75. Fault tolerant microprocessor control system for stepping motors.
  Proceedings FTSD, Varna, sept. 1987, Bulgaria.
 76. Algoritm cu structura variabila pentru un sistem specializat de conducere.
  Lucrarile simpozionului national “Structuri si algoritmi de conducere”.I.P. Iasi, 30-31 oct., 1987.
 77. Variable structure algorithm for microprocessor controller realiability enhancement.
  Proceedings CSCS-87, IPB, Bucuresti, 1987.
 78. Regulator numeric specializat cu microprocesor avand comanda pe tiristoare.
  Automatica si Electronica nr.4, 1988.
 79. Metoda de asigurare a fiabilitatii regulatoarelor numerice cu microprocesoare.
  Automatica si Electronica, nr.3, august, 1988.
 80. Microprocessor based adaptive control algorithm for stepping actuator.
  Lucrarile conferintei internationale ICEDS Poiana Brasov, 20 oct., 1988.
 81. Metoda de comanda a motoarelor pas cu pas în sisteme cu regulatoare numerice.
  Lucrarile simpozionului national “Teoria sistemelor” Craiova, mai 1988.
 82. Metode de utilizare a fibrelor optice în regulatoare numerice cu microprocesoare.
  Lucrarile simpozionului “Modelare, simulare, automatizari”, Univ.Galati, 1988.
 83. Metode de proiectare a interfetelor regulatoarelor numerice.
  Lucrarile simpozionului “Noi tehnologii în automatizari”, IPG Ploiesti, 1988.
 84. Traductor pneumoelectric cu microprocesor Z 80.
  Lucrarile simpozionului national “Tehnologii neconventionale”, FEPA, Barlad, 1989.
 85. Sistem de conducere multimicroprocesor de înalta fiabilitate.
  Lucrarile simpozionului “Structuri, algoritmi si echipamente de conducere”, I.P.Iasi,1989.
 86. Algoritm numeric cu structura variabila.
  Buletinul IPB, vol.51.
 87. Fiabilitatea sistemelor de conducere.
  Fiabilitate, metrologie, calitatea productiei, nr.4, Bucuresti,1989.
 88. Sisteme numerice de conducere tolerante la defecte.
  Fiabilitate, metrologie, calitatea productiei, nr.5-6, Bucuresti, 1989.
 89. Sisteme numerice de conducere cu performante degradate la defecte.
  Fiabilitate, metrologie, calitatea productiei, nr.7-8, Bucuresti, 1989.
 90. Aplicatii ale fibrelor optice în sisteme de conducere cu regulatoare numerice.
  Electronica , electrotehnica, si Automatica, 1989.
 91. Utilizarea fibrelor optice în sisteme de masurat.
  Fiabilitate, metrologie, calitatea productiei, nr.7-8, Bucuresti, 1989.
 92. Method for improving multimicroprocessor control system performances.
  Conferinta internationala de automatizari, Leipzig, 1989, Germania.
 93. Algoritmi si structuri de înalta fiabilitate pentru comenzi numerice în sisteme cu regulatoare numerice.
  Electronica , electrotehnica si Automatica, noiembrie 1989.
 94. Concentrator de date pentru sisteme numerice de conducere.
  Fiabilitate, metrologie, calitatea productiei, nr.12, Bucuresti, 1990.
 95. Primenenie mnogoprotezessornogo ustroistva upravlenia v odnoi zadace ecologii.
  Lucrarile conferintei internationale “Novie tehniki v ecologii”, Moscova, 1990, URSS.
 96. High reliable multimicroprocessor control structure for stepping actuators.
  The 8th-International conference CSCS- Bucuresti, mai 1991.
 97. Algoritm pentru sistem de conducere multiprocesor.
  Lucrarile conferintei “Teoria sistemelor” Craiova, martie 1991.
 98. Reliability Assurance Alorithms for Digital Controllers in Computer Control Systems.
  The 8th-International conference CSCS- Bucuresti, mai 1991.
 99. Algorithms and computer control structure of a dyeing batch process.
  The 8th- International conference CSCS- Bucuresti, mai 1991.
 100. Metoda de asigurare a fiabilitatii regulatoarelor numerice.
  Simpozionul “Structuri, algoritmi si echipamente de conducere”, Iasi, sept. 1991.
 101. Multidirectional data processing automatization system for remote study of enviroment.
  The 8th- International conference CSCS- Bucuresti mai 1991.
 102. Algorithms for digital controller reliability.
  International Conference Development & Systems DAS, USCM, mai, 1992, Suceava.
 103. Advanced algorithms for digital controller reliability enhancement,
  International Conference CSCS- 1993, UPB, Bucuresti, mai 1993.
 104. Digital structures and algorithms for distributed control systems.
  IMEKO Colloquim, Londra, sept, 1993, Anglia.
 105. Digital measurment devices for control systems in ecology.
  Int. Conference Ecology 1994, Moscow, nov.1994.
 106. Data compression algorithms for acquisition systems.
  Int. Conference on experimental Mechanics, july, 1994, Lisabona.
 107. Selftuning controller for temperature control systems.
  Vol. 1, Electrical Engineering, USCM, 1994, Suceava.
 108. Digital structures for distributed data acquisition systems.
  Int. Conference DAS Suceava, Mai, 1994, , El. Eng., USCM, 1994, Suceava
 109. Digital structures for ecology measurment systems.
  Vol. 1, Analele El. Eng., USCM, 1994, Suceava.
 110. Advanced algorithms for data acquisition systems in ecology,
  Int. Conference DAS Suceava, Mai, 1994.
 111. Fuzzy control algorithms with variable strucure,
  Int.Conference” Automatic Control Computer Science (SACCS), Oct. 1995, Iasi
 112. Application of neuro-fuzzy methods for galvanic batch safety control,
  Int. Conference CSCS, Mai, 1995, Bucuresti.
 113. Fuzzy models for galvanic Batches,
  Int. Conference DAS, Mai, 1996
 114. Tehnici inteligente de modelare a ecosistemelor.
  Conf.de Ecosisteme, Sept 1997, Cernauti.
 115. Neural network implementation of the nonlinear models,
  Int. Conference SIMSIS, Oct.1997, Galati.
 116. A new approach for geo-eco–information systems.
  Int. Conference DAS, Mai 1998, Suceava.
 117. Distributed computer network in eco-information systems.
  Int. Conference DAS, Mai, 1998, Suceava.
 118. A new method of parametrizing for adaptive fuzzy control systems.
  Int. Conference DAS, Mai 1998, Suceava.
 119. Neural network implementation of the nonlinear models,
  Int. Symposium on Modelling, Simulation and Identification Systems (SIMSIS), Oct., 1998, Galati
 120. New algorithms for control systems in ecology,
  Int. Conference ”Ecology”, Dec. 1998, Fryazino, Rusia.
 121. Intelligent information systems and its application to the agricultural monitoring,
  Proceedings of the10- th International Symposium on Logical control systems, Moscow Mining University, pp8-12, Moscow, 8-9 December 1998, IREE Press, Rusia
 122. A project of intelligent information technology and its application to the agricultural systems monitoring,
  Proceedings of the International Symposium on ECOINFORMATICS PROBLEMS, (IEP'98), pp. 6-9 , Moscow, 8-9 December 1998, IREE Press, Rusia.
 123. Intelligent technics in ecoinformation systems.
  Int. Conference CSCS-13, pp. 77-82, Bucharest May ,1999
 124. Neural model based control,
  44th international scientific colloquium, technical university of Ilmenau, september 20-29,1999
 125. An expert system to diagnose pollutant spills on the water ,
  Int. Conference CSCS13, Int. Conference CSCS13, Bucharest May,1999
 126. Modeling technology in global ecoinformatics,
  Int. Conference DAS, Mai 2000, Suceava.
 127. Neuro-fuzzy method for control system design,
  Int. Conference DAS, Mai 2000, Suceava.
 128. Inteligent technics for soil monitoring systems by Internet ,
  Int. Conference ”Ecology”, Dec. 2000, Fryazino, Rusia.
 129. Neural Networks in modelling and process control,
  Analele Univ. “Stefan cel Mare”, Suceava, nr.2, Pg.23-25, 2000.
 130. Neuro-fuzzy methods for mental model improving,
  7 th IFAC Sympozium “Automated Systems Based on Human Skill”, June, 15-17, 2000, pg. 197-200, Aachen, Germany.
 131. Neural Methods for Modeling and Prediction in Agriculture Ecosystems,
  Int. Conference CSCS-13, Bucuresti, Mai 2001 ;
 132. Neural Networks in Image and Signal Processing and Recognition for Ecology Applications,
  Int.Conference SACCS-2001, Univ. Gh. Asachi, Iasi
 133. Neural Methods for Ecosystem Models and Prediction,
  Int.Conference on Ecological Protection of The Planet, 5-8 June, 2001, Xanthi, Grecia
 134. Remote measurement methods application in ecology,
  Int. Conference DAS, pg.83-88, Mai 2002, Suceava
 135. Inteligent technics applications in ecology for soil monitoring systems by Internet, pg.235-239,
  Int. Conference DAS, Mai 2002, Suceava
 136. Intelligent control system for spatial positioning,
  Int. Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, Sept. 2002.
 137. Neural model based applications in ecology,
  Int. Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, Sept. 2002.
 138. Method for energy saving control system arhirectures,
  Int. Conference EI, 28-29 oct, Bacau , 2003
 139. Adaptive-evolutionary technology for microwave monitoring of vegetation cover,
  Int. Conference CSCS-14, 2-5 iunie, Bucuresti, 2003
 140. Microwave model of the global soil-plant formations,
  Int. Conference CSCS-14, 2-5 iunie, Bucuresti, 2003.
 141. Rremote sensing of the water objects with the optical adaptive identifier,
  Int. Conference DAS, Mai 2004, Suceava
 142. Simulation model of sea ecosystem,
  Int. Conference DAS, Mai 2004, Suceava
 143. A new technology of vegetation microwave monitoring
  Int. Conference DAS, Mai 2004, Suceava
 144. High reliability digital control systems (in colab.) .
  Int. Conference WES, Mai 2004,Oradea
 145. Microwave methods for system modeling in ecology,
  Int. Conference WES, Mai 2004, Oradea.
 146. Intelligent technics-based GIS aplication in monitoring and control systems,
  Simpozionul National „Inteligenta artificiala in automatizari”, Univ. Bacau, 26-28 oct. 2004
 147. Multiple neural networks applications in power systems.
  Simpozionul National „Inteligenta artificiala in automatizari”, Univ. Bacau, 26-28 oct. 2004
 148. High energy efficiency wireless sensor networks for environmental monitoring
  Int. Conference CSCS-15,26-27 mai, Bucuresti, 2005
 149. Ecoinformatics based approach to the monitoring and prediction of the natural catastrophes
  Int. Conference CSCS-15, 26-27 mai, Bucuresti, 2005
 150. Assessing the environmental parameters
  Int. Conference CSCS-15, 26-27 mai, Bucuresti, 2005
 151. Remote monitoring of the soil-plant formations
  Int. Conference CSCS-15, 26-27 mai, Bucuresti, 2005
 152. Neuro-fuzzy based nonlinear models
  Int. Conference DANOLD, 2-5 Oct. 2005. University of Catania, Italia
 153. Development an expert system in water management
  Proceedings of Int. Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Albena, 12-17 iulie 2005, Bulgaria
 154. Process Monitoring in ecology by bidirectional remote transfer using virtual instrumentation
  Int. Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Albena, 12-17 iulie 2005, Bulgaria
 155. The simulation of robot manipulator P-type controller based on complementary control method
  Revista Control Engineering and Applied Informatic, CEAI, nr.3, 2004, Bucuresti
 156. Fuzzy systems with pulse width modulated control
  Int. Conference CNEI, Universitate Bacau, 10-12 Nov. 2005
 157. Expert system for the water quality control in the estuary zone
  Int. Conference CNEI, Universitate Bacau, 10-12 Nov. 2005
 158. Modeling of the human operator in control systems using neuro-fuzzy methods
  Int. Conference CNEI, Universitate Bacau, 10-12 Nov. 2005
 159. Global modeling for energy balance
  Proceedings of Int. Conference WES, July, 2006,Torino, Italia
 160. Management of energy balance in greenhouse environment
  Proceedings of Int. Conference WES, July, 2006,Torino, Italia
 161. Environment process monitoring using intelligent GIS techniques
  Proceedings of Int. Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Albena, 12-17 iulie 2006, Bulgaria
 162. Computer simulation of acid rains
  Proceedings of Int. Conference DAS, Mai 2006, Suceava
 163. Neurofuzzy models in irrigation management
  Proceedings of Int. Conference DAS, Mai 2006, Suceava
 164. Management improve of water resourses using decision tree and expert systems,
  Revista Control engineering and applied informatic - CEAI, 2006, Bucuresti
 165. Immune mechanisms modeled with discrete events systems
  Proceedings of Int Confererence - World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 16-18 oct. 2006 Bucuresti
 166. Marcov models for immune mechanism analysis
  Marcov models for immune mechanism analysis
 167. A remote sensing-based modelling system to study the aral-caspian water regime
  Int. Conference CSCS-16, 26-27 mai, Bucure?ti, 2007
 168. An adaptive geoinformation technology based approach to the monitoring and prediction of the natural disasters
  Int. Conference CSCS-16, 26-27 mai, Bucuresti, 2007
 169. The GIMS-based method for vegetation microwave monitoring
  Int. Conference CSCS-16, 26-27 mai, Bucuresti, 2007
 170. Distributed network for increasing the energy efficiency in irrigation
  Int. Conference CSCS-16, 26-27 mai, Bucuresti, 2007
 171. Global modelling with land information system, LIS, for water pollution
  17 th Int. European Symposium on Computer Aided Process Engineering, ESCAPE-Elsevier, 27-30 May, Bucuresti, 2007

    Manuals, monographs

 1. Indrumar de laborator pentru cursul “Regulatoare automate” editia 1 (pentru anul IV Fac. Automatica ),
  IPB, 1966.
 2. Indrumar de laborator. “Regulatoare automate” editia 2,
  IPB, (pentru anul IV Fac. Automatica )1969.
 3. Aparate de masurat si control, 286 pag.,
  EDP, 1969.
 4. Automatizari în industria chimica (în colaborare).
  Indrumar laborator pentru anul IV Fac. Tehnologie chimica, IPB, 1973.
 5. Indrumar de laborator. Regulatoare electronice (colectiv), editia a 3, (pentru sectia Automatica, ingineri),
  IPB, 1974
 6. Echipamente electrice si electronice de automatizare, Indrumar de laborator pentru anul II subingineri, (în colaborare),
  UPB, Bucureti, 1975
 7. Aparate de masura si control. Automatizari. Curs pentru studentii anului III sectia Tehnologie Chimica Anorganica, Fac. Tehnologie chimica, (320 pag.),
  IPB, 1975
 8. Echipamente electrice si electronice de automatizare. Curs pentru studentii anului II subingineri, Fac. Automatica (336 pag.) , editia 1,
  IPB, 1976.
 9. Aparate si metode de masurat.
  Manual, EDP (în colaborare), Buc., 1977
 10. Aparate si metode de masurat în industria constructoare de masini.
  Manual, EDP, Bucuresti, 1978
 11. Sistemul unificat electronic de automatizare E -Line,
  Manual,,.Editura CPLIM, Bucuresti,1988.
 12. Masurarea si reglarea temperaturii în industrie,
  Manual, Editura CPLIM, Bucuresti, 1988
 13. Echipamente electrice si electronice de automatizare, (în colaborare), editia 2, .
  Curs pentru studentii anului II subingineri, Fac. Automatica EDP, Bucuresti, 1980.
 14. Automatizari si echipamente de automatizare, (în colaborare),
  EDP, Bucuresti, 1982.
 15. Echipamente electrice si electronice de automatizare, (în colaborare , editie revizuita, completata), editia 3,
  EDP, Bucuresti, 1983.
 16. Reglarea numerica a proceselor tehnologice, (în colaborare),
  Editura Tehnica, Bucuresti, 1984.
 17. Automatizari si actionari, (în colaborare),
  Manual, capitolul “Noi tehnologii pentru reducerea consumului de energie in actionari electrice”, EDP, Bucuresti., 1988.
 18. Structuri analogice si numerice de reglare.
  Indrumar de laborator (208 pag.), 1992.
 19. Tehnici inteligente în ecologie.
  Ed. PRINTECH, Bucuresti, 2000
 20. Modelarea proceselor in ecologie,
  Ed. PRINTECH, 2000, Bucuresti
 21. Fiabilitatea factorului uman în sisteme de conducere. ( in curs de tiparire )
  UPB, 2004
 22. Ecoinformatica. Sisteme informatice inteligente in ecologie.
  Ed. .Magic, 410 pag.,2004, Bacau
 23. Sisteme inteligente. Aplicatii (in curs de redactare ),
  2005, Bucuresti